Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονικης

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Με επιτυχία η εκδήλωση για τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Με μια επι­τυ­χη­μέ­νη εκδή­λω­ση, στη γεμά­τη από κόσμο αίθου­σα «Μαν. Ανα­γνω­στά­κης» του δημαρ­χεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλληλεγγύης…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα

Εκδή­λω­ση για την συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του αργε­ντί­νου κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα συν­διορ­γα­νώ­νουν ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύνδεσμος…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Αμέριστη αλληλεγγύη προς τον περήφανο και γενναίο κουβανικό λαό

Ανα­κοί­νω­ση για τις προ­κλή­σεις της κυβέρ­νη­σης Τραμπ απέ­να­ντι στην Κού­βα. Το Μαϊ­ά­μι, το επί δεκα­ε­τί­ες άντρο της αντε­πα­να­στα­τι­κής κου­βα­νι­κής μαφίας,…