Περιήγηση: Ελληνορωσικές σχέσεις

Επικαιρότητα
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών: Διαμαρτύρεται για τα ρωσικά αντίποινα στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία

Την ώρα που η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία βαθαί­νει και εκφρά­ζε­ται και με τις αλλε­πάλ­λη­λες απο­στο­λές ελληνικών…

Επικαιρότητα
«Σφαλιάρα» Ζαχάροβα σε Μητσοτάκη: «Έβαλε τους ήρωες του Μεσολογγίου στο ίδιο επίπεδο με τους Ναζί του Αζόφ»

Τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυρ. Μητσο­τά­κη, στο αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο, αλλά και τα πολε­μο­φό­δια με τα οποία εξο­πλί­ζει το Κίε­βο η…

Επικαιρότητα
Μαρία Ζαχάροβα: Η Ελλάδα έμεινε χωρίς διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία — Διαγράφει το κοινό παρελθόν η Αθήνα

Μέσω του λογα­ρια­σμού της στο Telegram η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα συσχέ­τι­σε τις απε­λά­σεις Ρώσων διπλω­μα­τών στις…

Πολιτική
Το ελληνικό ΥΠΕΞ απαντά στη Μόσχα: «Η Ελλάδα δεσμεύεται από τις αποφάσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ»

«Η Ελλά­δα συνα­πο­φα­σί­ζει και δεσμεύ­ε­ται από τις απο­φά­σεις που λαμ­βά­νο­νται στους Διε­θνείς Οργα­νι­σμούς στους οποί­ους μετέ­χει, όπως, μετα­ξύ άλλων, η…

Επικαιρότητα
Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την κοινή μας ιστορική κληρονομιά

Ανα­φο­ρά τις ελλη­νο­ρω­σι­κές σχέ­σεις έκα­νε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Μαρία Ζαχά­ρο­βα αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι κιν­δυ­νεύ­ουν να…

Επικαιρότητα
Αιχμηρή ανάρτηση της Ρωσικής πρεσβείας προς κυβέρνηση-ΜΜΕ: «Να σταματήσει η αντιρωσική προπαγάνδα»

Την αντί­δρα­ση της πρε­σβεί­ας της Ρωσί­ας προ­κά­λε­σε η φωτα­γώ­γη­ση της Βου­λής και άλλων σημεί­ων της Αθή­νας (Συντρι­βά­νι Ομό­νοιας, Τεχνό­πο­λη, κλπ),…

Επικαιρότητα
Δηλώσεις Δ. Κουτσούμπα για τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας και για τις νέες μειώσεις στις συντάξεις

«Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, επι­λέ­γο­ντας να παί­ξει τον ρόλο του σημαιο­φό­ρου του ΝΑΤΟ και των Αμε­ρι­κα­νών στην ευρύ­τε­ρή περιο­χή, εμπλέ­κει με…