Περιήγηση: Ελληνοϊταλικός πόλεμος

Ιστορία
Οι εκτιμήσεις του στρατηγού Στέφανου Σαράφη για την «προετοιμασία» της χώρας μας στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή την επέ­τειο του ηρω­ι­κού ΟΧΙ του Ελλη­νι­κού λαού στις 26 Οκτώ­βρη παρου­σιά­ζου­με τις εκτι­μή­σεις του…

Ατέχνως
Ο Ν. Ζαχαριάδης απευθύνει από τα κρατητήρια της Ασφάλειας Ανοιχτό Γράμμα καλώντας το λαό σε αντίσταση κατά του φασίστα εισβολέα

Σαν σήμε­ρα 31 Οκτω­βρί­ου 1940 ο φυλα­κι­σμέ­νος ηγέ­της του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχα­ριά­δης, με επι­στο­λή του που δημο­σιεύ­ε­ται στον παρά­νο­μο «Ριζο­σπά­στη», καλεί…