Περιήγηση: ΕΛΜΕ Πειραιά

Παιδεία
ΕΛΜΕ Πειραιά προς μαθητές: Οχι στα τηλεσκουπίδια (Game of Love) που εκχυδαΐζουν ό,τι πιο ανθρώπινο και όμορφο

Η ΕΛΜΕ Πει­ραιά απευ­θύ­νε­ται, με επι­στο­λή της προς τους μαθη­τές των σχο­λεί­ων της, με αφορ­μή το «τηλε­ο­πτι­κό σκουπίδι»που ξεκί­νη­σε να προ­βάλ­λε­ται σε…