Περιήγηση: Ελπίς

Κοινωνία
Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό εγκλωβισμένων στην Αττική Οδό και κατοίκων της Ανατολικής Αττικής

Απο­τέ­λε­σμα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που θυσιά­ζει λαϊ­κές ανά­γκες για­τί τις βλέ­πει ως κόστος είναι τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­σαν χθες…

Επικαιρότητα
“Ελπίδα”: Απροσπέλαστοι δρόμοι και μεγάλη ταλαιπωρία στην Αττική από τον αναμενόμενο χιονιά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Κλει­στές οδι­κές αρτη­ρί­ες και μεγά­λη ταλαι­πω­ρία έφε­ρε η κακο­και­ρία «Ελπί­δα», καθώς δύο ώρες χιο­νό­πτω­σης στην Αττι­κή ήταν αρκε­τές για να…

Επικαιρότητα
Πολικές θερμοκρασίες φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς» σε διαδοχικά κύματα- Ποιες περιοχές θα πλήξει

Σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας ανα­μέ­νε­ται στη χώρα μας τις επό­με­νες του­λά­χι­στον πέντε ημέ­ρες, σύμ­φω­να και με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του…