Περιήγηση: ΕΛΣΤΑΤ

Οικονομία
ΕΛΣΤΑΤ: Η φτώχεια απειλεί το 17,4% του πληθυσμού – «Κόβουν» το ελαιόλαδο και το ηλεκτρικό ρεύμα τα νοικοκυριά

Στο «φάσμα» της φτώ­χειας βρί­σκε­ται το 17,4% του πλη­θυ­σμού της Ελλά­δας, όπως του­λά­χι­στον δεί­χνουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας της Ελληνικής…