Περιήγηση: Εμανουέλ Μακρόν

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις Γαλλικές εκλογές: Λαϊκή δυσαρέσκεια για Μακρόν, δεν είναι διέξοδος οι εφεδρείες του κεφαλαίου Μελανσόν-Λεπέν

«Πραγ­μα­τι­κή φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος, στη Γαλ­λία, στην Ελλά­δα και σε κάθε χώρα είναι να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα…

Επικαιρότητα
Γαλλία — Εκλογές: Ο Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Εθνοσυνέλευση

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν χάνει την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα έξιτ πολ, στον δεύτερο…

Επικαιρότητα
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία: Ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» του ιμπεριαλιστικού πολέμου με νέες αποστολές όπλων στην Ουκρανία

Περισ­σό­τε­ρο «λάδι στη φωτιά» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία ρίχνουν οι κυβερ­νή­σεις της Γαλ­λί­ας, της Γερ­μα­νί­ας και της…

Διεθνή
Γαλλία — Βουλευτικές εκλογές: Οριακή διαφορά Μακρόν — Μελανσόν Στο β’ γύρο θα κριθεί η πλειονότητα των εδρών

Αφή­νο­ντας πολ­λούς ανοι­χτούς λογα­ρια­σμούς ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες ο πρώ­τος γύρος των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στη Γαλ­λία, όπου 23,3 εκατ. ψηφο­φό­ροι, δηλα­δή λιγότεροι…