Περιήγηση: ΕΜΑ

Προτεινόμενο
Μέσα στη βδομάδα ο EMA θα εγκρίνει την χρήση δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων τις προσεχείς ημέρες

Η ευρω­παϊ­κή ρυθ­μι­στι­κή αρχή ετοι­μά­ζε­ται να εγκρί­νει την χρή­ση δύο μονο­κλω­νι­κών αντι­σω­μά­των για την αντι­με­τώ­πι­ση της Covid-19 τις προ­σε­χείς ημέρες,…