Περιήγηση: Εμβολιασμένοι

Προτεινόμενο
Μελέτη: Λιγότερο σοβαρές αλλά όχι πάντα ακίνδυνες είναι οι λοιμώξεις Covid-19 στους εμβολιασμένους

Οι λοι­μώ­ξεις Covid-19 που συμ­βαί­νουν σε πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νους ανθρώ­πους είναι γενι­κά λιγό­τε­ρο σοβα­ρές σε σχέ­ση με εκεί­νες των ανεμ­βο­λί­α­στων, όχι…

Προτεινόμενο
Με rapid test στα οδοντιατρεία οι εμβολιασμένοι – Με μοριακό οι ανεμβολίαστοι

Για τη νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στα οδο­ντια­τρεία από σήμε­ρα, μίλη­σε ο Βασί­λης Στα­θό­που­λος, μέλος του Οδο­ντια­τρι­κού Συλ­λό­γου Αττι­κής. Την υπο­χρέ­ω­ση να…

Επικαιρότητα
Παρουσίαση των προνομίων για τους εμβολιασμένους στις 12:00 από τον Κυρ. Μητσοτάκη — Τι θα ανακοινώσει

Στις 12:00 θα γίνει στο Μέγα­ρο Μαξί­μου, παρου­σί­α­ση από τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη για την ενθάρ­ρυν­ση των εμβο­λια­σμών δεδο­μέ­νου ότι…