Περιήγηση: Εμβόλια

Πολιτική
ΚΚΕ: Προκλητική η απόφαση για εν κρυπτώ «εξέταση» της προέδρου της Κομισιόν σχετικά με τις συμβάσεις των εμβολίων

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής του Ομά­δας, «καταγ­γέλ­λει την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση της Διά­σκε­ψης των Προ­έ­δρων του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να εξεταστεί…

Επικαιρότητα
Σκοταδιστικό παραλήρημα ιεροκήρυκα της Μητρόπολης Αιτωλίας: «Τα εμβόλια είναι λουσμένα στα αίματα αθώων εμβρύων»!

Σε σκο­τα­δι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα, που θα ζήλευε μέχρι και ο Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου, προ­έ­βη ο Αρχι­μαν­δρί­της Παύ­λος Ντα­νάς, ιερο­κή­ρυ­κας της Μητρό­πο­λης Αιτωλίας…

Επιστήμη
Οι ανεμβολίαστοι 55–64 ετών έχουν 47 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποκύψουν από Covid-19

Ο εμβο­λια­σμός μειώ­νει σημα­ντι­κά τον κίν­δυ­νο θανά­του από Covid-19, σύμ­φω­να με έκθε­ση του Ινστι­τού­του Δημό­σιας Υγεί­ας Sciensano, που δημο­σιεύ­ε­ται στην…

Επικαιρότητα
ΠΟΥ: «Τα εμβόλια σώζουν ζωές, αλλά δεν αποτρέπουν πλήρως τη μετάδοση»

Τις μεγά­λες ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων μεγά­λων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, που ενα­πό­θε­σαν τη λύση στο πρό­βλη­μα της παν­δη­μί­ας, απο­κλει­στι­κά και μόνο στους…

Διεθνή
Ο ΠΟΥ προτρέπει τις πλούσιες χώρες να δωρίσουν τα εμβόλια στις φτωχές χώρες αντί να εμβολιάσουν παιδιά

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας προ­έ­τρε­ψε σήμε­ρα τις πλού­σιες χώρες να επα­νε­ξε­τά­σουν τα σχέ­διά τους να εμβο­λιά­σουν παι­διά και αντ’ αυτού…