Περιήγηση: Εμβόλιο Soberana

Επικαιρότητα
Πρώτη η Κούβα στον αντι-Covid εμβολιασμό σε όλη την Αμερική και με το υψηλότερο ημερήσιο % στον κόσμο

|| Γρά­φει ο Ángel Guerra, Λατι­νο­α­με­ρι­κα­νός και διε­θνής ανα­λυ­τής, αρθρο­γρά­φος της μεξι­κα­νι­κής εφη­με­ρί­δας La Jornada. Υπήρ­ξε διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δας Juventud…

Διεθνή
Η Κούβα θέτει στόχο να έχει ολοκληρώσει την ανοσοποίηση σχεδόν όλου του πληθυσμού τον Νοέμβριο

Η Κού­βα μπαί­νει στην τελι­κή ευθεία της εκστρα­τεί­ας ανο­σο­ποί­η­σης με εμβό­λια για την COVID-19 που ανα­πτύ­χθη­καν και κατα­σκευά­ζο­νται στη χώρα,…

Επικαιρότητα
Ο πρόεδρος του Μεξικού ευχαριστεί την Κούβα για τη βοήθειά της στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο πρό­ε­δρος του Μεξι­κού, Αντρές Μανου­έλ Λόπες Ομπρα­δόρ, συνο­μί­λη­σε χθες Τρί­τη με τον ομό­λο­γό του της Κού­βας, τον Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ,…

Επικαιρότητα
Κούβα: Η επιτυχημένη αντιμετώπιση του κορονοϊού στο “Νησί της Επανάστασης”

Με κολα­κευ­τι­κά λόγια ανα­φέ­ρε­ται το βρε­τα­νι­κό επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό Lancet στον τρό­πο που η Κού­βα αντι­με­τώ­πι­σε την παν­δη­μία, παρά το εμπάργκο…

Διεθνή
Κούβα: Δύο υποψήφια εμβόλια για τον νέο κορονοϊό περνούν στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών τον Μάρτιο

Δύο κου­βα­νι­κά υπο­ψή­φια εμβό­λια για τον νέο κορο­νο­ϊό, τα οποία προ­κά­λε­σαν «ισχυ­ρή ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση», θα υπο­βλη­θούν σε κλι­νι­κές δοκι­μές 3ης…