Περιήγηση: Εμβόλιο

Προτεινόμενο
ΕΜΑ: Αμφιβολίες για την ανάγκη χορήγησης μιας τέταρτης δόσης εμβολίου στον γενικό πληθυσμό

O Eυρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων δήλω­σε σήμε­ρα ότι προ­κα­ταρ­κτι­κά στοι­χεία δεί­χνουν ότι τα εμβό­λια κατά της COVID-19 παρα­μέ­νουν απο­τε­λε­σμα­τι­κά κατά της…

Επικαιρότητα
Πάνω από 1.000.000 ληγμένες δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού “εξαπέστειλαν” ανεπτυγμένες χώρες στους “μαύρους” … φωτο+video

Στην απο­τέ­φρω­ση κατέ­λη­ξαν πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο και πάνω δόσεις εμβο­λί­ων της AstraZeneca κατά του κορο­νοϊ­ού που δώρι­σαν “ανε­πτυγ­μέ­νες” χώρες…

Προτεινόμενο
Novavax: Εγκρίθηκε το πέμπτο εμβόλιο στην ΕΕ — Αναμένεται να πείσει διστακτικούς

Ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (EMA) ενέ­κρι­νε το εμβό­λιο της αμε­ρι­κα­νι­κής εται­ρεί­ας Novavax κατά του κορω­νοϊ­ού. Ανα­μέ­νε­ται να πεί­σει και όσους…