Περιήγηση: εμπάργκο

Διεθνή
Η Μπιενάλε της Αβάνας καρφί στα μάτια των ιμπεριαλιστών Yankees –Κάτω τα χέρια από τη σοσιαλιστική Κούβα!

Η 14η Μπιε­νά­λε ‑θρί­αμ­βος της τέχνης ξεκί­νη­σε με συντρι­πτι­κή υπο­στή­ρι­ξη, παρά τις Κασ­σάν­δρες Περισ­σό­τε­ροι από 300 καλ­λι­τέ­χνες, γκα­λε­ρί­στες, χορη­γοί, κριτικοί…

Διεθνή
Κουβανή δασκάλα μουσικής: Ζήτησε κανείς ανθρωπιστική βοήθεια για την Florida που έχει 37.895 νεκρούς μέχρι τώρα;

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η πρω­ταρ­χι­κή ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια για την Κού­βα είναι η άρση του εμπάρ­γκο και όχι σαν αυτή την…

Διεθνή
Κυβέρνηση Αγγλίας: Το εμπάργκο των ΗΠΑ σε βάρος της Κούβας είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Ακού­γε­ται απί­στευ­το είναι όμως αλη­θι­νό.  Στις 18 Μαΐ­ου η υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Wendy Morton απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση του…