Περιήγηση: Εμπορευματοποίηση Υγείας

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Θα λειτουργεί ως κανονική εμπορική επιχείρηση» (VIDEO)

Ένα ακό­μη βήμα για την προ­ώ­θη­ση του «νοσο­κο­μεί­ου-επι­χεί­ρη­ση» κάνει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την κύρω­ση στη Βου­λή της σύμβασης…

Κοινωνία
Κορυφή του παγόβουνου

Ασθε­νείς — ακό­μα και δια­σω­λη­νω­μέ­νοι — που στοι­βά­ζο­νται σε φορεία, καθώς δεν πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια «συνερ­γα­σί­ας» με τον ιδιω­τι­κό τομέα,…

Επικαιρότητα
Πάνω από 1.000.000 ληγμένες δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού “εξαπέστειλαν” ανεπτυγμένες χώρες στους “μαύρους” … φωτο+video

Στην απο­τέ­φρω­ση κατέ­λη­ξαν πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο και πάνω δόσεις εμβο­λί­ων της AstraZeneca κατά του κορο­νοϊ­ού που δώρι­σαν “ανε­πτυγ­μέ­νες” χώρες…