Περιήγηση: Εμπορευματοποίηση Υγείας

Επικαιρότητα
Για τη σύσταση του «Ογκολογικού Κέντρου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη — ΕΛΠΙΔΑ”»

Αλλο ένα βήμα στην πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του παι­δι­κού καρ­κί­νου Του Γιώρ­γου Νάνου* Πρό­σφα­τα δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα σχέ­διο νόμου που αν…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Όχι στο νομοσχέδιο — έκτρωμα σε βάρος της δημόσιας υγείας και περίθαλψης

«Όχι στο νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα σε βάρος της δημό­σιας υγεί­ας και περί­θαλ­ψης. Δυνα­μώ­νου­με το συλ­λο­γι­κό αγώ­να για Δημό­σια και Δωρεάν…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΙΣΠΑΝΙΑ: Τεράστια διαδήλωση στη Μαδρίτη για την Υγεία (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, υγειο­νο­μι­κοί των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και εργα­ζό­με­νοι άλλων κλά­δων, κατέ­κλυ­σαν το κέντρο της Μαδρί­της την Κυρια­κή, σε μια…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Θα λειτουργεί ως κανονική εμπορική επιχείρηση» (VIDEO)

Ένα ακό­μη βήμα για την προ­ώ­θη­ση του «νοσο­κο­μεί­ου-επι­χεί­ρη­ση» κάνει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την κύρω­ση στη Βου­λή της σύμβασης…

Κοινωνία
Κορυφή του παγόβουνου

Ασθε­νείς — ακό­μα και δια­σω­λη­νω­μέ­νοι — που στοι­βά­ζο­νται σε φορεία, καθώς δεν πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια «συνερ­γα­σί­ας» με τον ιδιω­τι­κό τομέα,…

Επικαιρότητα
Πάνω από 1.000.000 ληγμένες δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού “εξαπέστειλαν” ανεπτυγμένες χώρες στους “μαύρους” … φωτο+video

Στην απο­τέ­φρω­ση κατέ­λη­ξαν πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο και πάνω δόσεις εμβο­λί­ων της AstraZeneca κατά του κορο­νοϊ­ού που δώρι­σαν “ανε­πτυγ­μέ­νες” χώρες…