Περιήγηση: Εμπορικά Κέντρα

Επικαιρότητα
Όχι της επιτροπής σε εμπορικά κέντρα και κέντρα αισθητικής — «Εύθραυστη» συρρίκνωση της πανδημίας στην Αττική

Επα­νεκ­κί­νη­ση του λια­νε­μπο­ρί­ου από τη Δευ­τέ­ρα 19/4 στην Κοζά­νη και υπό όρους επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λών οδή­γη­σης ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολιτικής…

Επικαιρότητα
Ανοίγουν από Δευτέρα 18 Μαΐου τα Εμπορικά Κέντρα, shopping mall και ζωολογικοί και βοτανολογικοί κήποι

Ανοί­γουν από Δευ­τέ­ρα 18 Μαΐ­ου τα Εμπο­ρι­κά Κέντρα, shopping mall και ζωο­λο­γι­κοί και βοτα­νο­λο­γι­κοί κήποι. Αυτό ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Ανάπτυξης…