Περιήγηση: Εμπρού Τιμτίκ

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Καταδικάζει τη βίαιη καταστολή Κούρδων διαδηλωτών από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την κατα­στο­λή σε βάρος δια­δη­λω­τών κουρ­δι­κής κατα­γω­γής χθες, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αναφέρει:…