Περιήγηση: Εμπόρειο Σαντορίνης

Επικαιρότητα
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Εμπορείου Σαντορίνης για τα επαίσχυντα γεγονότα της 25ης Μαρτίου

Επι­στο­λή με την οποία παίρ­νουν θέση για τις φασι­στι­κές αθλιό­τη­τες που συνέ­βη­σαν την 25η Μάρ­τη στο Εμπο­ρείο της Σαντο­ρί­νης, δημο­σιο­ποιεί ο Σύλλογος…