Περιήγηση: Εμφύλιος

Επικαιρότητα
Εκδήλωση μίσους στην Κόνιτσα από τα φαντάσματα του εμφυλίου

Με τις «ευλο­γί­ες» του Μητρο­πο­λί­τη Δρυ­ϊ­νου­πό­λε­ως, Πωγω­νια­νής και Κονί­τσης έλα­βε χώρα σήμε­ρα, στη Βούρ­μπια­νη του Γράμ­μου, άλλη μια εμφυ­λιο­πο­λε­μι­κή γιορτή…

Ιστορία
«Κάθε δραχμή σας είναι και ένα δολοφονικό μαχαίρι που θα σφάξει αύριο τον πονεμένο λαό μας» (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το ΚΚΕ στην εκα­το­ντά­χρο­νη ιστο­ρία απευ­θυ­νό­ταν (και απευ­θύ­νε­ται) στα­θε­ρά στο λαό για να καλύ­ψει τις οικο­νο­μι­κές ανάγκες…

Ιστορία
Όταν το αστικό καθεστώς έπαιρνε τα μέτρα του… «…αποσταλή ημιν, ως οίον τε τάχιστα , ικανή δύναμις οπλιτική…»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώσ Παρά το τρο­μο­κρα­τι­κό όργιο που εξα­πο­λύ­θη­κε μετά τη Βάρ­κι­ζα σε ολό­κλη­ρη τη χώρα το λαϊ­κό κίνη­μα δεν…

Πρόσωπα
Βαν Φλιτ, ταυτισμένος με τις πιο μαύρες μέρες της Αμερικανοκρατίας και τη μαζική χρήση ΝΑΠΑΛΜ στο Γράμμο

Βαν Φλιτ, υπο­στρά­τη­γος, αρχη­γός της Αμε­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Απο­στο­λής στην Ελλά­δα την επο­χή του εμφυ­λί­ου. Ο Βαν Φλιτ, από την ημέ­ρα που πάτησε…