Περιήγηση: ενάντια στον αποκλεισμό της Κούβας

Ανακοινώσεις
Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα: Αλληλεγγύη στην Κούβα — Άρση του παράνομου αμερικανικού αποκλεισμού

Με πρω­το­βου­λία του ΑΚΕΛ, δεκά­δες Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα του κόσμου συνυ­πο­γρά­φουν Κοι­νή Δήλω­ση Αλλη­λεγ­γύ­ης προς την Κού­βα η οποία…

Διεθνή
Παγκόσμια ψηφοφορία για την άρση του αποκλεισμού (εμπάργκο) της Κούβας

Φέτος, ενό­ψει της νέας ψηφο­φο­ρί­ας στην ολο­μέ­λεια του ΟΗΕ, μπαί­νο­ντας στον ιστό­το­πο www.cubavsbloqueo.cu/es μπο­ρού­με «ψηφί­ζο­ντας» ηλε­κτρο­νι­κά (κλι­κά­ρου­με το “VOTAR” μπαίνοντας…