Περιήγηση: Εναντίωση - Η τέχνη σε σκοτεινά χρόνια 1967 - 1974