Περιήγηση: Εναντίωση – Η τέχνη σε σκοτεινά χρόνια 1967 – 1974