Περιήγηση: Ενοπλες Δυνάμεις

Επικαιρότητα
Ουκρανοί κομάντο έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην Ελλάδα από Βρετανούς απόστρατους;

Απο­κλει­στι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» απο­κά­λυ­ψε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ότι στο ΓΕΕΘΑ υπάρ­χει έτοι­μο σχέ­διο να παρα­σχε­θεί εκπαί­δευ­ση σε Ουκρα­νούς κομάντο…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να αυξηθούν οι μισθοί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να καλύπτουν το σημερινό κόστος ζωής

Για τις αυξή­σεις στους μισθούς των στε­λε­χών των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των Σωμά­των Ασφα­λεί­ας που να καλύ­πτουν το σημε­ρι­νό κόστος…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Απαράδεκτος» ο Παναγιωτόπουλος, υπεκφεύγει να απαντήσει για τα όπλα στην Ουκρανία

Στην «θέση τους» έβα­λε την κυβέρ­νη­ση και τον υπουρ­γό Άμυ­νας Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο ο γραμ­μα­τέ­ας τηε ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας…

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση: Στέλνει Έλληνες στρατιώτες στη Μοζαμβίκη για χάρη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ!

Βαθαί­νει η εμπλο­κή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, με ανά­πτυ­ξή τους όπου Γης, χιλιά­δες χιλιό­με­τρα μακριά από…

Επικαιρότητα
Δημ. Κουτσούμπας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός συνόρων σε άδικους πολέμους — αγώνας για να σταματήσει η συμμετοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας

Με μεγά­λη επι­τυ­χία και ευχές για καλή χρο­νιά με δου­λειά, υγεία, ζωή για όλο το λαό, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η συνε­στί­α­ση και…