Περιήγηση: Εξέγερση Πολυτεχνείου

Επικαιρότητα
“ΟΔΗΓΗΤΗΣ” _Νοε-23: Να γίνουν περισσότερες οι κόκκινες ρωγμές απέναντι στο σύστημα των πολέμων της φτώχειας και της εκμετάλλευσης

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες είναι συγκλο­νι­στι­κές οι εικό­νες από τη λαο­θά­λασ­σα που πλημ­μύ­ρι­σε τους δρό­μους σε όλο τον κόσμο, και στη…

Πολιτική
Θ. Παφίλης: «Το εξεγερτικό πνεύμα του Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρο, και τιμάται με την ανυποχώρητη συνέχεια του αγώνα»

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 14/11 η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση ΑΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ στο Αμφιθέατρο…

Ιστορία
Σοφία Βέμπο: «Παιδιά, τιμημένα παιδιά και τα τανκς γονατίσαν…» (Για την εξέγερση του Πολυτεχνείου)

Ανέκ­δο­τη ηχο­γρά­φη­ση από εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο για την επά­νο­δο της Δημο­κρα­τί­ας, στις 30/9/1974, με την Σοφία Βέμπο να…