Περιήγηση: εξίσωση κομμουνισμού φασισμού

Διεθνή
Αυστραλία: Ψήφισμα που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό υιοθέτησε η Γερουσία

Την… «δόξα» της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης φαί­νε­ται πως ζήλε­ψε η Γερου­σία της Αυστρα­λί­ας η οποία, με ευθύ­νη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και φιλε­λευ­θέ­ρων, υιοθέτησε…

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Ντελίριο χυδαίου αντικομμουνισμού η συζήτηση και τα ψηφίσματα για την «ευρωπαϊκή μνήμη»

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στο ντε­λί­ριο χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού στη συζή­τη­ση για την «ευρω­παϊ­κή μνή­μη για το μέλ­λον της Ευρώ­πης» στην Ολο­μέ­λεια του…

Επικαιρότητα
ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κόντρα στο ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλιας παραχάραξης της Ιστορίας

✔️  Σε νέα επί­πε­δα εκτο­ξεύ­ουν τον αντι­κομ­μου­νι­σμό τα κατά­πτυ­στα ψηφί­σμα­τα που κατα­τέ­θη­καν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο: ανά­κα­τες ομά­δες του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμματος,…