Περιήγηση: Εξαφάνιση

Επικαιρότητα
Περιστέρι: Οι συνομιλίες στο διαδίκτυο οδήγησαν στον εντοπισμό της 15χρονης — Τρεις συλλήψεις

Οι συνο­μι­λί­ες στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, της 15χρονης Φωτει­νής από το Περι­στέ­ρι, που είχε εξα­φα­νι­στεί πριν από τέσ­σε­ρις μέρες, αποτέλεσαν…

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία της 33χρονης που προφυλακίστηκε για την αρπαγή της ανήλικης

Τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας και φωτο­γρα­φία της 33χρονης που κατη­γο­ρεί­ται για την αρπα­γή της ανή­λι­κης, κοντά σε σχο­λεία στην Κάτω Τούμπα…

Κοινωνία
Στη φυλακή η 33χρονη για την αρπαγή της 10χρονης — Τι υποστήριξε στην απολογία της — Αναμένεται απόφαση για τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της

Στις γυναι­κεί­ες φυλα­κές Θηβών ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θεί η 33χρονη η οποία, μετά την πολύ­ω­ρη απο­λο­γία της ενώ­πιον της Α’ τακτικής…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υπόθεση της ανήλικης 10χρονης, από τη Θεσσαλονίκη

«Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού» ανα­φο­ρι­κά με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχουν έρθει στο φως της δημο­σιό­τη­τας για την υπό­θε­ση της ανήλικης…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη η γυναίκα που προσήχθη για εμπλοκή στην υπόθεση της αρπαγής της δεκάχρονης Μαρκέλλας

Συνε­λή­φθη η γυναί­κα που προ­σή­χθη για εμπλο­κή στην υπό­θε­ση της αρπα­γής της δεκά­χρο­νης Μαρ­κέλ­λας και μέχρι το μεση­μέ­ρι ανα­μέ­νε­ται να…

Επικαιρότητα
Προσήχθη η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση εξαφάνισης της 10χρονης Μαρκέλλας

Στη Διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης προ­σή­χθη και κρα­τεί­ται αυτή την ώρα η γυναί­κα που φέρε­ται να άρπα­ξε το μεση­μέ­ρι της περασμένης…

Επικαιρότητα
Γυναίκα από το φιλικό περιβάλλουν της Μαρκέλλας αναζητούν οι αστυνομικές αρχές

Σε γυναί­κα που ανή­κει στο φιλι­κό περι­βάλ­λον της οικο­γε­νεί­ας της 10χρονης Μαρ­κέλ­λας φαί­νε­ται να επι­κε­ντρώ­νο­νται οι έρευ­νες της αστυ­νο­μί­ας προκειμένου…

Επικαιρότητα
Σε ιατρικές εξετάσεις υποβάλλεται η 10χρονη Μαρκέλα που είχε εξαφανιστεί πριν από δύο μέρες

«Δέχε­ται ψυχο­λο­γι­κές βοή­θειες, κάνει κατα­θέ­σεις. Ελπί­ζω να είναι καλά, να μη χρεια­στεί ψυχο­λό­γους και όλο αυτό να τελειώ­σει», δήλω­σε σε…