Περιήγηση: Εξεταστική για τα Τέμπη

Διεθνή
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Εκδήλωση-εφόδιο για όσους αναζητούν αιτίες και υπεύθυνους για το έγκλημα των Τεμπών, κόντρα στη συγκάλυψη VIDEO 🎥ΦΩΤΟ

Video of Εκδή­λω­ση στις Βρυ­ξέλ­λες για το έγκλη­μα στα Τέμπη- Ο Κώστας Παπα­δά­κης Με την εκδή­λω­σή της στις Βρυ­ξέλ­λες με…

Επικαιρότητα
Όλο το αποκαλυπτικό υλικό για το έγκλημα στα Τέμπη _με τον «Ριζοσπάστη» σε ειδική ένθετη έκδοση

Με τον σημε­ρι­νό «Ριζο­σπά­στη» 30–31 Μάρ­τη κυκλο­φο­ρεί ειδι­κή ένθε­τη έκδο­ση με συγκε­ντρω­μέ­νο το απο­κα­λυ­πτι­κό υλι­κό για το έγκλη­μα στα Τέμπη…

Πολιτική
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης επιβεβαιώθηκε ότι τα Τέμπη ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα (VIDEO)

https://youtu.be/oUMSS2EfoZY Το ότι η υπό­θε­ση του εγκλή­μα­τος των Τεμπών είναι στην επι­και­ρό­τη­τα και συζη­τιέ­ται επί 4 μήνες οφεί­λε­ται στην ύπαρξη…

Πολιτική
Μ. Κομνηνάκα: Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να μην μείνουν ατιμώρητοι οι ένοχοι (VIDEO)

https://youtu.be/d0GvsORcyeI Μνη­μείο συγκά­λυ­ψης χαρα­κτή­ρι­σε την εξό­φθαλ­μη απέλ­πι­δα προ­σπά­θεια της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας, μέσα από το πόρι­σμα-ντρο­πή που ψήφι­σε προ­κει­μέ­νου  «να μπαζωθεί…

Πολιτική
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ: Στη λογική της συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων για το έγκλημα στα Τέμπη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Συνερ­γούς στο κου­κού­λω­μα των πραγ­μα­τι­κών αιτιών και ενό­χων για το έγκλη­μα στα Τέμπη έχει βρει η ΝΔ, όπως φάνη­κε από…

Πολιτική
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ: Ρεσιτάλ υποκρισίας και αναλγησίας από τη ΝΔ για να βγουν λάδι οι ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη

Μνη­μείο κυνι­σμού, αναλ­γη­σί­ας και υπο­κρι­σί­ας απο­τέ­λε­σε η τοπο­θέ­τη­ση του ειση­γη­τή της ΝΔ, Λάζα­ρου Τσα­βδα­ρί­δη, ο οποί­ος εκπρο­σω­πώ­ντας την κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία επιχείρησε,…

Πολιτική
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Συζητείται σήμερα το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα στα Τέμπη

Στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής συζη­τεί­ται σήμε­ρα το πόρι­σμα της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής για το έγκλη­μα των Τεμπών. Πρό­κει­ται για το πόρισμα-ντροπή…

Εκδηλώσεις
Δημ. Κουτσούμπας: Στέλνουμε το κατάλληλο μήνυμα στην ΕΕ και σε όσους τη στηρίζουν: Πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο μαζικοί αγώνες αντεπίθεσης για το δίκιο των λαών!

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, μίλη­σε από­ψε στην Ατα­λά­ντη, σε εκδή­λω­ση των ΚΟ Λοκρί­δας του ΚΚΕ θέμα…

Πολιτική
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ Της συγκάλυψης… το ανάγνωσμα και «λάδι» η πολιτική της ΕΕ που υλοποίησαν

«Λάδι» προ­σπα­θούν να βγά­λουν την πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των σιδη­ρο­δρό­μων, την πολι­τι­κή της ΕΕ που εφάρ­μο­σαν ως κυβερ­νή­σεις, υπη­ρε­τώ­ντας την…