Περιήγηση: Εξωσωματική γονιμοποίηση

Κοινωνία
ΤΕ Χανίων ΚΚΕ: Το κύκλωμα εμπορίας βρεφών αποδεικνύει τη σαπίλα ενός συστήματος που προσκυνάει το κέρδος

«Τα δημο­σιεύ­μα­τα για το κύκλω­μα για­τρών στα Χανιά, που σχε­τί­ζε­ται με παρά­νο­μες υιο­θε­σί­ες, εμπο­ρία βρε­φών και άλλα, απο­δει­κνύ­ουν για μια…

Υγεία
Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες που κάνουν εξωσωματικές μετά τα 40

Οι γυναί­κες μετά την ηλι­κία των 40 ετών που προ­σπα­θούν να κάνουν παι­δί με εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση, κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο από καρκίνο…