Περιήγηση: Επίδομα βενζίνης

Κοινωνία
Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης — Δικαιούχοι, τα ποσά και προϋποθέσεις — Τα βήματα της αίτησης

Άνοι­ξε­σή­με­ρα Τρί­τη 26 Απρι­λί­ου η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για την υπο­δο­χή των αιτή­σε­ων για την επι­δό­τη­ση των καυ­σί­μων, η οποία κυμαίνεται…