Περιήγηση: Επίσκεψη Νετανιάχου

Ποίηση
Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου: «Ο χασάπης της γειτονιάς: ο Νετανιάχου στην Ελλάδα & Τζιχάντ»

 Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Πρό­κλη­ση για τα αντι­πο­λε­μι­κά και φιλει­ρη­νι­κά αισθή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού, του αντι­πο­λε­μι­κού κινή­μα­τος και κάθε…