Περιήγηση: Επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κρύψει την απροκάλυπτη στήριξή του στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό

«Όσο κι αν προ­σπα­θεί ο κ. Τσί­πρας να συμ­μα­ζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει ούτε τις επαί­σχυ­ντες και επικίνδυνες…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Από το «Προστάτες των λαών Αμερικάνοι» στο «God bless America» και η ξεφτίλα δεν έχει πάτο

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Μοι­ρα­ζό­μα­στε κοι­νές αξί­ες. Μην ξεχνά­τε ότι η αξία της ελευ­θε­ρί­ας και της δημο­κρα­τί­ας γεν­νή­θη­κε στην…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Είναι τραγικό να δίνεις τέτοιο πεσκέσι στην αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία σε μια τραγική περίοδο για τη ζωή του λαού μας

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έδω­σε πάρα πολ­λά στις ΗΠΑ, είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας σε συνέ­ντευ­ξή του…

Επικαιρότητα
Από το «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι» στο «Προστάτες των λαών Αμερικάνοι»

Ντ. Τραμπ: «Θα υπάρ­ξει ανα­βάθ­μι­ση των F‑16(…) Θα έχου­με συνα­ντή­σεις και γεύ­μα εργα­σί­ας, θα συζη­τή­σου­με και επι­πλέ­ον τρό­πους για να βοη­θή­σου­με την Ελλάδα…

Πολιτική
Η Ελλάδα ως … ντεκόρ!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // «Αλ. Τσί­πρας: H Ελλά­δα μπο­ρεί να γίνει χώρα υπο­δο­χής επεν­δύ­σε­ων στην οπτι­κο­α­κου­στι­κή βιο­μη­χα­νία» Δεν είναι η…