Περιήγηση: ΕΠΑΛ Λαγκαδά

Πολιτική
«Σε ΚΚΕ και ΚΝΕ δεν πιάνουν απειλές, κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές» — Κινητοποίηση ενάντια στη Χρυσή Αυγή στο Λαγκαδά

Μαχη­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση κατα­δί­κης της απα­ρά­δε­κτης από­φα­σης του Β’ Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, που μαζί με τους χρυ­σαυ­γί­τες κατα­δί­κα­σε και τα θύμα­τα της δολοφονικής…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κατάπληξη και ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την επίθεση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά

«Κατά­πλη­ξη και μεγά­λα ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί η σημε­ρι­νή από­φα­ση του μονο­με­λούς πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, σχε­τι­κά με την επί­θε­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυσής…