Περιήγηση: ΕΠΑΛ

Επικαιρότητα
Πανελλαδικές: Σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τρεις ημέ­ρες εξε­τά­σε­ων έχουν απο­μεί­νει για τους υπο­ψή­φιους των ΕΠΑΛ, για να ολο­κλη­ρώ­σουν τις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σήμε­ρα, Τρίτη…

Ατέχνως
Πανελλαδικές 2023: Ολοκληρώνεται η δεύτερη εβδομάδα Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Με μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας ολο­κλη­ρώ­νουν τη δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ σήμε­ρα, Σάβ­βα­το. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι εξετάζονται…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Πανελλήνιες εξετάσεις: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο — Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία — Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Πανελ­λή­νιες εξετάσεις:Με μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΕΠΑΛ. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι εξετάζονται…

Ατέχνως
Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται οι Πανελλαδικές για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Πανελ­λή­νιες εξετάσεις:Με μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΕΠΑΛ. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι εξετάζονται…

Παιδεία
Πανελλαδικές εξετάσεις: Με μαθήματα προσανατολισμού και ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα

Με μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού και ειδι­κό­τη­τας θα συνε­χι­στούν αυτή την εβδο­μά­δα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ και των…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μήνυμα του Δ. Κουτσούμπα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις «Καλή επιτυχία, καλή δύναμη: Τις πιο όμορφες μέρες σας δεν τις έχετε ζήσει ακόμη» (VIDEO)

Σε μήνυ­μά του προς τους νέους και τις νέες για την έναρ­ξη των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ο ΓΓ της ΚΕ του…

Παιδεία
Πανελλήνιες: Για τις μορφές και τα οφέλη του εθελοντισμού κλήθηκαν να γράψουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τα οφέ­λη που μπο­ρεί να απο­κο­μί­σει ένας νέος μέσα από την εθε­λο­ντι­κή εργα­σία πραγ­μα­τεύ­ε­ται το κεί­με­νο στο οποίο εξε­τά­στη­καν σήμερα,…

Παιδεία
«Παιδιά, ψηλά το κεφάλι!»: Το μήνυμα της ΚΝΕ προς τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων

Μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής αισιο­δο­ξί­ας στέλ­νει η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας στους υπο­ψή­φιους των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, τονί­ζο­ντας: «Είστε εδώ, μπρο­στά σε αυτή τη σημα­ντι­κή μάχη…

Παιδεία
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις: Στα Νέα Ελλη­νι­κά, μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ). ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δείτε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις: Στα Νέα Ελλη­νι­κά, μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αύριο,…