Περιήγηση: Επανάσταση του 1821

Προτεινόμενο
“Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ, Αθήνα 1942” (Ντοκουμέντα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Αξιο­ποιώ­ντας το περιο­δι­κό “ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συλ­λο­γή πρώ­τη, ΑΠΡΙΛΗΣ 1962″, παρου­σιά­ζου­με άρθρο στου…