Περιήγηση: Επαναστατική Αυτοάμυνα

Επικαιρότητα
Παρέμβαση του Χρήστου Κατσώτη στην ΕΡΤ1  για τις συλλήψεις της Αντιτρομοκρτικής (VIDEO)

Από την υπό­θε­ση των χθε­σι­νών συλ­λή­ψε­ων, οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός, πρέ­πει να κρα­τή­σουν επί­σης ότι οι δρα­στη­ριό­τη­τες τέτοιων οργανώσεων,…

Επικαιρότητα
Βαρύτατες κατηγορίες κατά τεσσάρων κατηγορουμένων για συμμετοχή στην «Επαναστατική Αυτοάμυνα»

Ποι­νι­κή δίω­ξη για τρία κακουρ­γή­μα­τα και πέντε πλημ­με­λή­μα­τα ασκή­θη­κε από την Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών της Αθή­νας, σε βάρος των δύο ανδρών…

Επικαιρότητα
Εκτεταμένη Επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην Αττική — Βρέθηκε οπλοστάσιο — Τρεις συλλήψεις

Η εκτε­τα­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας στην Αττι­κή, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από χθες από το μεση­μέ­ρι με έρευνες…