Περιήγηση: Επιχειρήσεις

Απόψεις
Για μία ακόμη φορά σχετικά με το αφήγημα ότι: «Οι επιχειρήσεις θέλουν ικανοποιημένους εργαζόμενους»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Σε συνέ­ντευ­ξη του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (25/10)  ο πρό­ε­δρος του ΣΕΒ κ. Δημή­τρης Παπαλεξόπουλος,δεν μας κάνει προ­φα­νώς σοφότερους.…

Οικονομία
Διάγγελμα Μητσοτάκη: Στήριξη των επιχειρήσεων με κάθε τρόπο — Aβεβαιότητα στους εργαζόμενους

«Ζεστό» χρή­μα και μεί­ω­ση φόρων για τις επι­χει­ρή­σεις και ψίχου­λα για τους εργα­ζό­με­νους περι­λαμ­βά­νει το «πρό­γραμ­μα-γέφυ­ρα» που ανα­κοί­νω­σε σε διάγγελμα…