Περιήγηση: ΕΠΟ

Αθλητικά
Κύπελλο Ελλάδας: Για «οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης του τελικού» κάνει λόγο η ΕΠΟ

«Αλα­λούμ» έχει προ­κύ­ψει ανα­φο­ρι­κά με την τοπο­θε­σία (αλλά και ημε­ρο­μη­νία) διε­ξα­γω­γής του τελι­κού του Κυπέλ­λου Ελλά­δας μετα­ξύ του ΠΑΟΚ και…

Αθλητικά
Κύπελλο Ελλάδας: «Άκυρο» από την Κυπριακή Αστυνομία για την διεξαγωγή του τελικού στη Λευκωσία — Εναλλακτική λύση το Πανθεσσαλικό Στάδιο

Σε αρνη­τι­κή εισή­γη­ση προ­χώ­ρη­σε η Κυπρια­κή Αστυ­νο­μία ανα­φο­ρι­κά με την πιθα­νό­τη­τα διε­ξα­γω­γής του τελι­κού του Κυπέλ­λου Ελλά­δος στη Λευ­κω­σία. Παρά…

Επικαιρότητα
CAS: Επιστρέφει τους 7 βαθμούς στον ΠΑΟΚ, ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ

Την ανα­πο­μπή της υπό­θε­σης περί πολυ­ϊ­διο­κτη­σί­ας ΠΑΟΚ και Ξάν­θης στην Επι­τρο­πή Εφέ­σε­ων της ΕΠΟ, απο­φά­σι­σε σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το Ανώτατο…