Περιήγηση: Εργάτης

Κοινωνία
Κάρπαθος: Ξενοδόχος κάλεσε την Αστυνομία όταν μετανάστες εργάτες ζήτησαν να πληρωθούν

Την εργο­δο­τι­κή αυθαι­ρε­σία και τρο­μο­κρα­τία στις εργα­σια­κές γαλέ­ρες του του­ρι­σμού καταγ­γέλ­λει η ΤΕ Νότιας Δωδε­κα­νή­σου του ΚΚΕ. Σύμ­φω­να με την Τομεακή…

Κοινωνία
«Όχι άλλο αίμα στο βωμό του κέρδους»: Τέσσερα χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει δίκη για το θάνατο εργάτη στη Ζώνη, το 2019

Τέσ­σε­ρα χρό­νια περι­μέ­νει η οικο­γέ­νεια του εργά­τη που σκο­τώ­θη­κε στο ναυ­πη­γείο «ΑΤΛΑΣ» στη Ζώνη, στις 20 Μάη 2019 να εκδικαστεί…