Περιήγηση: Εργατικό δυστύχημα

Κοινωνία
Δυστύχημα στον Ηλεκτρικό: Πρόβλημα στα φρένα παρουσίασε το μηχάνημα λείανσης — Διακοπή δρομολογίων Ομόνοια — Άνω Πατήσια

   Βλά­βη στα φρέ­να παρου­σί­α­σε η ειδι­κή μηχα­νή λεί­αν­σης που είχε ξεκι­νή­σει από τον σταθ­μό του ΗΣΑΠ στη Κηφι­σιά. Το…

Ανακοινώσεις
ΠΑΜΕ: Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών — Να αποδοθούν ευθύνες για το νέο εργοδοτικό έγκλημα

«Όχι άλλο αίμα εργα­τών για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών», τονί­ζει το ΠΑΜΕ, εκφρά­ζο­ντας «τα συλ­λυ­πη­τή­ρια και την ανεί­πω­τη θλί­ψη των…