Περιήγηση: Εργατικό δυστύχημα

Κοινωνία
Νεκρός εργάτης μεταλλουργικής εταιρείας στη Νάουσα σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα

Ακό­μα ένα εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα συνέ­βη σε κατα­σκευα­στι­κό έργο σε συνε­ται­ρι­σμό στην Επι­σκο­πή Νάου­σας, με έναν εργά­τη μεταλ­λουρ­γι­κής εται­ρεί­ας από το…

Επικαιρότητα
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη: Πέθανε εργάτης μέλος συνεργείου ιδιωτικής εταιρείας καθαρισμού

Ένας 57χρονος εργα­ζό­με­νος ιδιω­τι­κής εται­ρεί­ας έχα­σε σήμε­ρα τις αισθή­σεις του σε πλω­τή δεξα­με­νή στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος. Σύμ­φω­να με πληροφορίες…

Κοινωνία
Ένας ακόμη εργάτης δεν γύρισε στην οικογένεια του, βρήκε το θάνατο προσπαθώντας να βγάλει το μεροκάματο

Ένας ακό­μη εργά­της δεν γύρι­σε στην οικο­γέ­νεια του, καθώς βρή­κε το θάνα­το προ­σπα­θώ­ντας να βγά­λει το μερο­κά­μα­το. Το πρωί του…

Κοινωνία
Τέσσερις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στο Πέραμα — 24ωρη απεργία σήμερα

Στη σύλ­λη­ψη τεσ­σά­ρων ατό­μων, προ­χώ­ρη­σε η Λιμε­νι­κή Αρχή Περά­μα­τος, μετά το χθε­σι­νό εργα­τι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε στη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή ζώνη Περάματος,…