Περιήγηση: εργατικό κίνημα

Πολιτική
Κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο: Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απεργία στις 12 Γενάρη καλεί το ΠΑΜΕ

Σε απερ­γία στις 12 Γενά­ρη καλούν Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα για να δοθεί απά­ντη­ση στο το νέο αντι­λαϊ­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ…