Περιήγηση: Εργατικό συλλαλητήριο

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Απεργιακό κάλεσμα ενάντια στον αντεργατικό οδοστρωτήρα — Καταδίκη του εγκλήματος σε βάρος του λαού της Θεσσαλίας _Φωτο+Video

«Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας»: Την από­φα­ση τους να μην επι­τρέ­ψουν να συν­θλί­βο­νται οι όροι δου­λειάς και ζωής…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα 8 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και το Διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ

Δυστυ­χώς δε μπο­ρού­με να μην ξεκι­νή­σου­με τη σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη τύπου με τις νέες, τρα­γι­κές συνέ­πειες από τις βρο­χές που έχουν…

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ _ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Μήνυμα αγωνιστικού ξεσηκωμού ενάντια στον αντεργατικό όλεθρο — Το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Η από­φα­ση των εργα­ζο­μέ­νων το συλ­λα­λη­τή­ριο ενό­ψει της ΔΕΘ, το Σάβ­βα­το 9 Σεπτέμ­βρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ, να…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
ΕΥΡΩΠΗ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές χώρες (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Ουσια­στι­κές αυξή­σεις μισθών απέ­να­ντι στην τερά­στια ακρί­βεια, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με δικαιώ­μα­τα απέ­να­ντι στην κλι­μά­κω­ση της αντερ­γα­τι­κής επί­θε­σης από κυβερ­νή­σεις και…

Επικαιρότητα
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ: Όλοι στην απεργία, όλοι στις συγκεντρώσεις — Καμία αναμονή

Με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, πρω­το­βάθ­μια επι­χει­ρη­σια­κά και κλα­δι­κά συν­δι­κά­τα εξορ­μούν σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε γει­το­νιά, διαδίδοντας…

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…

Κοινωνία
Εξορμήσεις για το συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα

Με καθη­με­ρι­νές εξορ­μή­σεις, παρεμ­βά­σεις και άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες Συν­δι­κά­τα και φορείς απευ­θύ­νουν κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του 26 Φλε­βά­ρη στις…