Περιήγηση: Ερντογάν

Διεθνή
Τουρκία: Αλληλεγγύη στο ΚΚ Τουρκίας και τον αγωνιζόμενο τουρκικό λαό

Με επι­θέ­σεις και συλ­λή­ψεις, η αστυ­νο­μία επι­χεί­ρη­σε να δια­λύ­σει τις μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για την επέ­τειο των…

Διεθνή
Τουρκία: Όργιο αυταρχισμού από την αστυνομία ενάντια σε φοιτητική κινητοποίηση στην Κωνσταντινούπολη

Σε όργιο κατα­στο­λής ενά­ντια στους φοι­τη­τές, οι οποί­οι αντι­δρούν για τον διο­ρι­σμό φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κού πρύ­τα­νη στο Πανε­πι­στή­μιο Μπο­γά­ζι­τσι της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, προχώρησε…

Ανακοινώσεις
ΑΚΕΛ: Καταδικάζει απερίφραστα την προκλητική επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα

Σε γρα­πτή δήλω­ση της Ελέ­νης Μαύ­ρου, μέλους του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου ΑΚΕΛ, σχε­τι­κά με την σημε­ρι­νή επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στα κατε­χό­με­να αναφέρεται:…

Διεθνή
Σον Πεν: «Οι Αρμένιοι σφαγιάζονται από τον Ερντογάν, τον φίλο του Τραμπ, με τα όπλα που εμείς του παρέχουμε»

Σφο­δρή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ντό­ναλντ Τραμπ και του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ερντο­γάν εξα­πέ­λυ­σε με μήνυ­μα του στο Twitter ο δημο­φι­λής ηθοποιός…

Διεθνή
Πολεμική ρητορική με ευθείες απειλές από τον Ερντογάν: Θα κάνει «οτιδήποτε» για να πάρει η Τουρκία «αυτό που δικαιούται»

Με μια άκρως προ­κλη­τι­κή ομι­λία στη φιέ­στα που διορ­γά­νω­σε η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση για την επέ­τειο της νίκης στο Μαν­τζι­κέρτ, ο…