Περιήγηση: ΕΣΣΔ κατάκτηση διαστήματος

Κοινωνία
Σβετλάνα Σαβίτσκαγια: από το αθλητικό pilotage στον 4ωρο διαστημικό περίπατο

Σαν Σοβιε­τι­κή αστρο­ναύ­τη όλοι γνω­ρί­ζου­με την Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα (Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва) που έγι­νε διά­ση­μη ως η πρώ­τη γυναί­κα στην Ιστορία…