Περιήγηση: ΕΣΤΙΑ

Πολιτική
Αντικομμουνιστική χυδαιότητα από την «Εστία»: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η… «άνοιξη της Πράγας»

Στην περί­πτω­ση της «καθως πρέ­πει» ακρο­δε­ξιάς εφη­με­ρί­δας «Εστία» αντι­κομ­μου­νι­σμός και γελοιό­τη­τα πάνε χέρι-χέρι. Η γνω­στή φυλ­λά­δα που συνε­χί­ζει να γράφει…

Ιστορία
Χυδαίος αντικομμουνισμός και παραχάραξη από την ακροδεξιά εφημερίδα «Εστία»

Ανα­πό­φευ­κτες συγκρί­σεις Με αφορ­μή ένα αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δημο­σί­ευ­μα της «Εστί­ας» για τη Μουρ­γκά­να Το συγκρό­τη­μα που εκδί­δει την εφη­με­ρί­δα «Εστία» αναπαράγει…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Η εφημερίδα της «καθώς πρέπει» ακροδεξιάς στις επάλξεις του αντικομμουνισμού

Στα­θε­ρά στις επάλ­ξεις της συντή­ρη­σης και του αντι­κομ­μου­νι­σμού η «ΕΣΤΙΑ» με τα δια­χρο­νι­κά ψεύ­δη, τις τερα­το­λο­γί­ες και τις χαλ­κευ­μέ­νες ιστορίες…