Περιήγηση: Ευγενία Καβαλλάρη

Βιβλίο
Στη Βέροια παρουσιάστηκε το βιβλίο «Κώστας Βάρναλης 39+1 Άγνωστα ποιήματα»

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 10 Φεβρουα­ρί­ου η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Κώστας Βάρ­να­λης 39+1 Άγνω­στα ποιήματα»…

Εκδηλώσεις
 Το βιβλίο «39+1 Άγνωστα ποιήματα του Κ. Βάρναλη» παρουσιάζεται την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στη Βέροια

Οι εκδό­σεις «Εντύ­ποις» σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «39+1 Άγνω­στα ποι­ή­μα­τα του Κ. Βάρ­να­λη», που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, με την…