Περιήγηση: Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μην πάτε τουαλέτα, ξοδεύετε χαρτί και καταστρέφετε το περιβάλλον(!) (Αυτό δεν είπε ‑ακόμα- ο Τσακαλώτος)

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Την ώρα που χιλιά­δες οικο­γέ­νειες είτε ξεπα­για­ζούν κάθε χει­μώ­να είτε κατα­φεύ­γουν σε μέσα θέρ­μαν­σης προη­γού­με­νων αιώ­νων (με ολέθρια…

Επικαιρότητα
Καραθανασόπουλος σε Τσακαλώτο: Εσείς δεν πήγατε με τη ΝΔ για να χάσουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι;

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, απα­ντώ­ντας στον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών στη Βου­λή, είπε «κύριε υπουρ­γέ εμείς δεν θα πετάξουμε…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το Gay Pride, οι συνταξιούχοι και ο κάλπικος προοδευτισμός του Τσακαλώτου

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης  // Την ίδια ώρα που τσα­κί­ζουν στην κυριο­λε­ξία στοι­χειώ­δη ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα (και των ομο­φυ­λό­φι­λων) ψηφί­ζουν το…