Περιήγηση: Ευρωεκλογές

Διεθνή
ΚΚΕ: Εδώ και τώρα να πάρει πίσω η κυβέρνηση την απαράδεκτη και επικίνδυνη εξαγγελία για την επιστολική ψήφο

«Με την καθιέ­ρω­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ θέτει σε κίν­δυ­νο τη μυστι­κό­τη­τα και το αδιά­βλη­το της εκλογικής…

Πολιτική
Κ. Μητσοτάκης: Επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές και όλη η χώρα μια περιφέρεια με σταυρό

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε πριν λίγο στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο επι­στο­λι­κή ψήφο για τις ευρω­ε­κλο­γές και όλη η χώρα μια…

Πολιτική
Ευρωεκλογές: Κλείδωσε η ημερομηνία διεξαγωγής τους στο διάστημα 6–9 Ιουνίου 2024

Οι πρε­σβευ­τές των 27 χωρών μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης απο­φά­σι­σαν να ορί­σουν τις ημε­ρο­μη­νί­ες διε­ξα­γω­γής των επι­κεί­με­νων ευρω­ε­κλο­γών στο διάστημα…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, του Α’ γύρου τοπικών εκλογών και τη μάχη του Β’ γύρου και τις βουλευτικές εκλογές

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ για το απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών, του Α’ γύρου των περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών εκλογών…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτικα κόλπα για να σώσουν το Λαγό, θα τα χαλάσει ο λαός στέλνοντάς τους στον αγύριστο

Το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο που ανα­κοί­νω­σε η ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή έχει 23 υπο­ψη­φί­ους, ενώ προ­βλέ­πο­νται μέχρι 42. Θα μπο­ρού­σε να πει κανείς…