Περιήγηση: Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ

Διεθνή
ΚΚΕ _ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Σχετικά με την έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ

Σε ανα­κοί­νω­σή της σχε­τι­κά με την έκθε­ση εφαρ­μο­γής της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ για την ισό­τη­τα των ΛΟΑΤΚΙ, η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Κατάπτυστο το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που δηλώνει κυνική στήριξη στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε και καταγ­γέλ­λει το κατά­πτυ­στο κοι­νό ψήφι­σμα Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος (ΝΔ), Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών (ΠΑΣΟΚ), Φιλε­λεύ­θε­ρων, ακροδεξιών…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Με τους λαούς όλου του κόσμου – Αλληλεγγύη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για ενιαίο ανεξάρτητο κράτος (VIDEO)

Την αλλη­λεγ­γύη της στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατο­χή και τη νέα εισβο­λή στη Λωρί­δα της Γάζας, εξέ­φρα­σε η…

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ στην Κομισιόν για τις νέες πλημμύρες σε Θεσσαλία και Εύβοια

«Την 100% απο­ζη­μί­ω­ση των πλη­γέ­ντων από τις νέες πλημ­μύ­ρες σε Θεσ­σα­λία και Εύβοια από ευρω­ε­νω­σια­κά κον­δύ­λια» διεκ­δι­κεί η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ: Στο πλευρό του λαού υπερασπιζόμαστε τη λαϊκή στέγη από πλειστηριασμούς και εξώσεις

Στη συζή­τη­ση για «την αξιο­πρε­πή στέ­γα­ση για όλους» παρε­νέ­βη η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, στο Στρασβούργο.…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Οι εργαζόμενοι να μην επιτρέψουν να γίνεται η ζωή τους θυσία στο καπιταλιστικό κέρδος (VIDEO)

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σε παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση «για τις ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο. Ο ευρω­βου­λευ­τής του…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
ΕΟ ΚΚΕ — Οδηγία για την «καταναλωτική πίστη»: Κατοχύρωση των συμφερόντων των τραπεζών κόντρα στα λαϊκά νοικοκυριά (VIDEO)

Συζή­τη­ση για την «κατα­να­λω­τι­κή πίστη» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, στο Στρα­σβούρ­γο, πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Σύμ­φω­να με σχετική…

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση για τη δολοφονική δράση φασιστών χούλιγκαν σε διασύνδεση με επιχειρηματικά συμφέροντα

Ερώ­τη­ση στην Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή σχε­τι­κά με τη δολο­φο­νία του 29χρονου οπα­δού της ΑΕΚ, Μιχά­λη Κατσού­ρη, κατά τη διάρ­κεια επί­θε­σης οργανωμένων…

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση για την κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα με δύο νεκρούς

Την κατάρ­ρευ­ση της γέφυ­ρας της Περι­με­τρι­κής στην περιο­χή Μπο­ζα­ΐ­τι­κα της Πάτρας κατά τις εργα­σί­ες κατε­δά­φι­σης, με τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό δυο νεκρούς και δώδεκα…