Περιήγηση: Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Ατέχνως
ΕΟ ΚΚΕ: «Εκατομμύρια διαδηλωτές σε όλον τον κόσμο αχρηστεύουν τη βρώμικη προπαγάνδα και υπερασπίζονται το δίκιο του παλαιστινιακού λαού»

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση για την «ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση στη Γάζα» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοινοβουλίου,…

Διεθνή
Γ.Τ. _ΚΕ _ΚΚΕ: Η ΕΕ μαζί με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές είναι βασικός υπεύθυνος για το έγκλημα στη Θεσσαλία

Τις ευθύ­νες της ΕΕ για τις πλημ­μύ­ρες, διό­τι συστη­μα­τι­κά απέρ­ρι­πτε ως μη επι­λέ­ξι­μες τις δαπά­νες για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, επι­ση­μαί­νει σε…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Κατεπείγουσα ερώτηση για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατέ­θε­σε κατε­πεί­γου­σα ερώ­τη­ση προς την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ανα­δει­κνύ­ο­ντας το αίτη­μα για πλή­ρη απο­ζη­μί­ω­ση από ευρωενωσιακά…

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατε­πεί­γου­σα επι­στο­λή στην πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, απέ­στει­λε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας το τραγικό…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ Ευρωκοινοβούλιο: «Νίπτει τας χείρας της» η Κομισιόν για την καταστροφή μνημείων που τιμούν την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

«Αναρ­μό­δια» δηλώ­νει η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή για τους βαν­δα­λι­σμούς σε μνη­μεία που τιμούν την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών σε όλη την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Στα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καλύτερο «χορηγό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε καλύ­τε­ρο «χορη­γό» τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρωβουλευτής…

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για το νέο αντικομμουνιστικό νόμο στην Πολωνία

Τη «νέα κλι­μά­κω­ση αντι­κομ­μου­νι­στι­κών απα­γο­ρεύ­σε­ων και διώ­ξε­ων που λαμ­βά­νει χώρα στην Πολω­νία, με επί­κε­ντρο αλλα­γές του Ποι­νι­κού Κώδι­κα της χώρας»,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Άμεση και ζωτική ανάγκη η απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την «κλι­μά­κω­ση από τη Ρωσία του επι­θε­τι­κού πολέ­μου της κατά της Ουκρα­νί­ας» στην Ολο­μέ­λεια του…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την επιδίωξη της ΕΕ να καθιερώσει επέτειο αντικομμουνισμού και παραχάραξης της Ιστορίας

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ να καθιε­ρώ­σει επέ­τειο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παραχάραξης…

Διεθνή
Η ΕΟ του ΚΚΕ καταδικάζει «τις απαράδεκτες δηλώσεις του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ σε βάρος της Κούβας»

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ «κατα­δι­κά­ζει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του Ύπα­του Εκπρο­σώ­που της ΕΕ για την Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή Ζ. Μπορέλ…