Περιήγηση: ευρωκομμουνισμός

Πολιτική
«Ο ευρωκομμουνισμός ήταν οπορτουνιστικός εκφυλισμός»: Ο ΓΓ του ΚΚ Ιταλίας Μάρκο Ρίτσο αποκαθηλώνει τον Μπερλινγκουέρ

Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον παρου­σί­α­σε η ομι­λία του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) Μάρ­κο Ρίτσο κατά τη…