Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επικαιρότητα
Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Γεωργούλης μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθη­κε ο ευρω­βου­λευ­τής Αλέ­ξης Γεωρ­γού­λης, μετά από καταγ­γε­λία σε βάρος του.  Η Πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, Ρομπέρ­τα Μέτσολα…

Πολιτική
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την απαράδεκτη επιχείρηση αναγνώρισης του μυθεύματος του Γολοντομόρ από το Ευρωκοινοβούλιο

Τη συλ­λο­γή υπο­γρα­φών γνω­στών ακρο­δε­ξιών κι αντι­κομ­μου­νι­στών ευρω­βου­λευ­τών σχε­τι­κά με  το λιμό στην Ουκρα­νία την περί­ο­δο 1932–1933 καταγ­γέλ­λει η Ευρωκοινοβουλευτική…

Διεθνή
Ευρωκοινοβούλιο: Υιοθέτησε ψήφισμα χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «κράτος-προαγωγό της τρομοκρατίας»!

Με ένα επι­κίν­δυ­νο ψήφι­σμα που υιο­θε­τή­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία και το οποίο «ρίχνει λάδι» στη φωτιά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης, το Ευρωπαϊκό…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Νέο επεισόδιο αντικομμουνιστικής υστερίας στο ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει το νέο περι­στα­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κού παρο­ξυ­σμού στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Στο κοι­νό ψήφι­σμα των πολι­τι­κών ομά­δων σχετικά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την επιδίωξη της ΕΕ να καθιερώσει επέτειο αντικομμουνισμού και παραχάραξης της Ιστορίας

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ να καθιε­ρώ­σει επέ­τειο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παραχάραξης…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τους δύο νεαρούς φυλακισμένους Ουκρανούς κομμουνιστές

Για πάνω από 100 μέρες κρα­τού­νται από τις ουκρα­νι­κές αρχές ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρανίας,…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση για τον άμεσο απεγκλωβισμό των ναυτεργατών των δύο δεξαμενόπλοιων στο Ιράν

Τον άμε­σο απε­γκλω­βι­σμό των ναυ­τερ­γα­τών των δύο δεξα­με­νό­πλοιων στο Ιράν ζητά­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση που κατέθεσε…