Περιήγηση: Ευρώπη

Επικαιρότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: 1 στους 3 Έλληνες «κατανοούν» τους λόγους για τη ρωσική εισβολή

Παρά την έντο­νη αντι­ρω­σι­κή προ­πα­γάν­δα των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων, που ορι­σμέ­νες φορές αγγί­ζει την ρωσο­φο­βι­κή υστε­ρία, ενα σημα­ντι­κό ποσο­στό των Ελλήνων…

Διεθνή
Συγκρούσεις και επεισόδια σε ευρωπαϊκές χώρες για τα μέτρα σε βάρος των ανεμβολίαστων

Καθώς η παν­δη­μία καλ­πά­ζει σε όλη την Ευρώ­πη οι κυβερ­νή­σεις σφίγ­γουν ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο τον κλοιό στους ανεμ­βο­λί­α­στους με συνε­χή περιοριστικά…